2015, Ακρυλικό και κάρβουνο σε μακετόχαρτο, 90cm x 60cm
2015, Acrylic and coal on foam board, 90cm x 60cm
Back to Top