Κομμάτια του παρελθόντος - Pieces of the past

2014, Ακρυλικό σε μουσαμά, 50cm x 50cm
2014, Acrylic on canvas, 50cm x 50cm
Back to Top