2013, Ακρυλικό σε μουσαμά, 60cm x 40cm
2013, Acrylic on canvas, 60cm x 40cm
Back to Top