2016, Μεικτή τεχνική με αλουμίνιο, 20cm x 22.5cm - 30cm
2016, Mixed media with aluminium, 20cm x 22.5cm - 30cm
Back to Top